Najnovšie články

RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

11. október, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

V utorok, 11. októbra 2022 bola v Ružencovej záhrade slávnosť Ružencovej Panny Márie. Na úvod správca farnosti, vdp. Marián Gurský privítal všetkých prítomných pútnikov, mariánskych ctiteľov, ktorí prišli z blízkeho, ale aj z vzdialenejšieho okolia zo susedných diecéz uctiť si Ružencovú Pannu Máriu. Program začal krátkym, precíteným spevom mariánskych piesni v podaní pani Anny Servickej, ktorá opakovane navštívila našu Záhradu a ktorá už v minulosti svojím spevom potešila Nebeskú Matku. O 15-tej hodine slávnosť pokračovala modlitbou Korunky k Božiemu Milosrdenstvu, ktorú sa predmodlievali rehoľné sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. K modlitbe desiatkov sa pripojili aj členky nášho farského spoločenstva. Nasledovala modlitba radostného posvätného ruženca, ktorý sa predmodlieval fr. Matej Šulik, kňaz, dominikán a promótor pre ruženec na Slovensku. Jednotlivé desiatky sa modlili členovia ružencového bratstva našej farnosti. Medzi jednotlivými desiatkami ruženca spevom mariánskych piesni obohatila modlitbu prítomná pani Servická. Vyvrcholením slávnosti bola svätá omša, ktorá sa začala o 16-tej hodine. Celebroval ju fr. Matej Šulik OP s prítomnými kňazmi. V homílii pripomenul, že k modlitbe ruženca nás volá Panna Mária aj tradícia Cirkvi. Taktiež k tejto modlitbe pozývali svätí otcovia v minulosti, tak ako aj teológovia a cnostní kresťania v súčasnosti. Ruženec je modlitba, ktorá nás učí kráčať po ceste na ktorej sa učíme putovať s Ježišom a Máriou. Zdravas je modlitba v ktorej strede sa nachádza Ježiš, je to sväté meno. Tichým a pomalým odriekaním Zdravasov sme vtiahnutí do jednotlivých tajomstiev života Krista. Počujete to ticho? V tichu sa prihovára Boh. Po ukončení sv. omše a záverečnom požehnaní sa pútnici posilnení na tele aj duší vrátili domov k svojim rodinám.

RÁDIO LUMEN V RUŽENCOVEJ ZÁHRADE

7. október, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na RÁDIO LUMEN V RUŽENCOVEJ ZÁHRADE

Na sviatok Ružencovej Panny Márie, v piatok 7. októbra 2022, Rádio Lumen navštívilo našu Ružencovú záhradu! Konkrétne nás navštívil redaktor Andrej Baldovský, ktorý sa zhováral s Mariánom Gurským, správcom farnosti, s Máriou Bačovou, horliteľkou ružencového bratstva a s Jozefom Jurašekom, kostolníkom. Priblížili históriu Záhrady, okolnosti vzniku, sochy, charakteristiku a zaujímavé fakty. Relácia je dostupná v archíve a môžete si ju vypočuť na tomto linku: https://lumen.sk/archiv-play/155234

Pozvánka

6. október, 2022PozvánkyKomentáre vypnuté na Pozvánka

Drahé mariánske ctiteľky, drahí veriaci,

pozývame Vás na svätú omšu pri príležitosti sviatku RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE. Uskutoční sa v utorok, 11. októbra v popoludňajších hodinách v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej.

Program:

15:00 hod. – Ruženec Božieho milosrdenstva. Predmodlievajú sa sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva.

15:20 hod. – Modlitba posvätného ruženca. Predmodlievajú sa členky a členovia miestneho ružencového bratstva.

16:00 hod. – Slávnostná svätá omša. Celebruje ju br. Matej Šulík, dominikánsky kňaz a ružencový promótor, koncelebrujú prítomní kňazi.

V prípade, že plánujete prísť vlastným autobusom, prosím kontaktujte nás na tel. č. 0917 399 989, aby sme zabezpečili bezproblémové parkovanie. Na rovnakom čísle nás môžete kontaktovať v prípade nejakých otázok.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

16. september, 2022Fofogaléria, InformácieKomentáre vypnuté na SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

V štvrtok 15. septembra 2022 na sviatok SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA sme mali v Ružencovej záhrade svätú omšu o 10.30 hod. Celebrantom bol náš bývalý pán kaplán, otec MILAN TOMKO, v súčasnosti správca farnosti KOŠICKÁ POLIANKA. Do našej farnosti sa vrátil ako pútnik a celebrant svätej omše; on aj veriaci z jeho farnosti prišli vlastným autobusom v hojnom počte. Otec Tomko v homílii uviedol, že mariánska úcta v slovenskom národe dlhú tradíciu, siaha až do cyrilometodejských čias. A začiatky slávenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie, ktorú Slováci uctievajú ako hlavnú Patrónku Slovenska, majú tiež dlhú a úctyhodnú tradíciu, konkrétne začiatky slávenia Sedembolestnej Panny Márie možno datovať už od 15. storočia. Slováci sa k Panne Márii počas minulých dôb modlili a utiekali pod ochranu v každom trápení a súžení, či už to bolo osobné trápenie (napr. vo vážnej chorobe), rodinné trápenie (napr. pri manželských nezhodách) alebo národné trápenie (napr. v boji proti nepriateľom, dajme tomu proti Turkom). Panna Mária, Matka Bolestná, bola tá Matka, ktorá v svojom živote v tichosti a poslušnosti znášala všetky svoje trápenia a bolesti s láskou, s vierou a odovzdaním do Božej vôle a preto nám môže byť týmito vlastnosťami výborným príkladom. Okrem mariánskej kázne otec Milan Tomko zaspomínal aj na zosnulého kardinála otca Jozefa Tomka, ktorý zomrel 8. augusta 2022, na sviatok sv. Dominika a bolo to práve v deň keď sme si pripomenuli požehnanie Ružencovej záhrady (bolo to 8. augusta 2010). Živo si spomína na návštevu otca kardinála v Kapušanoch pri Prešove, na jeho homíliu keď poukázal na Slovákov v minulosti, že boli ako „rudes,“, t.j. „hrubý národ.“ A úlohou sv. Cyrila a Metoda bolo aj pretvárať slovenský národ na civilizovaný, dobrý, kultivovaný, zbožný a citlivý. Môžeme s istotou predpokladať, že tieto vlastnosti Slováci získali nie len vďaka misii sv. Cyrila a Metoda, ale aj vďaka pripodobňovaniu sa Panne Márii.

POZVÁNKA DO RUŽENCOVEJ ZÁHRADY NA SVIATOK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

12. september, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na POZVÁNKA DO RUŽENCOVEJ ZÁHRADY NA SVIATOK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Drahé ruženčiarky, drahé veriace,Týmto Vás pozývame na svätú omšu v Ružencovej záhrade, ktorá sa bude konať na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Bude to v tento ŠTVRTOK, 15. SEPTEMBRA O 10:30 HODINE.

Nanebovzatie Panny Márie (2022)

19. august, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Nanebovzatie Panny Márie (2022)

V pondelok, 15. 8. 2022 sme svätou omšou o 18.30 hodine v Ružencovej záhrade slávili sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou svätej omše bolo aj tradičné požehnanie kvetov a bylín.V homílii duchovný otec a zároveň správca farnosti poukázal na Pannu Máriu, ako služobnicu Pána, ktorá žila v tichosti, poslušnosti a pokore pri plnení Božej vôle. Aj my by sme sa mali zamyslieť nad svojim životom a nasledovať vzor Panny Márie. Opakom pokory je pýcha, ktorá nás často krát zvádza na domýšľanie o svojej dokonalosti.K celkovej atmosfére počas svätých omší v Ružencovej záhrade v priebehu troch dní prispelo aj pekné počasie.Bohu vďaka za duchovné obohatenie zo slávnosti a všetkým prítomným za účasť.

Pútnici z DOMU CHARITAS SV. JÁNA BOSCA ZO SPIŠSKÉHO PODHRADIA

18. august, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z DOMU CHARITAS SV. JÁNA BOSCA ZO SPIŠSKÉHO PODHRADIA

V štvrtok, 18. augusta 2022 sme v Ružencovej záhrade privítali malú skupinku pútnikov z DOMU CHARITAS SV. JÁNA BOSCA ZO SPIŠSKÉHO PODHRADIA. Dom slúži pre účely sprevádzania starých a chorých kňazov, cirkevných zamestnancov a ostatných ťažko chorých ľudí z mesta a okolia. Aj oni prišli pozdraviť Pannu Máriu, poďakovať za všetko, čo na príhovor Matky Božej obsiahli počas svojho života a vyprosiť potrebné milosti pre seba a všetkých, ktorí im s láskou slúžia. Ďakujeme za príjemné chvíle strávené vo vašej prítomnosti.

12. výročie posviacky Ružencovej záhrady

9. august, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na 12. výročie posviacky Ružencovej záhrady

Je to už tucet rokov – áno, presne dvanásť – čo naša Záhrada bola posvätená košickým emeritným arcibiskupom, Msgr. Alojzom Tkáčom, bolo to v nedeľu, 8. augusta 2010. V pondelok 8. augusta 2022 sme si túto udalosť pripomenuli svätou omšou v našej milovanej Ružencovej záhrade, slúžil ju náš správca farnosti, otec Marián Gurský. Ďakujeme mu za peknú kázeň, spevokolu za pekný hudobný doprovod, pánovi kostolníkovi ďakujeme za prípravu miesta a ruženčiarkám za kvetinovú výzdobu. No hlavne z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí za zaslúžili o toto miesto a celých dvanásť rokov ho udržiavajú živé a posvätné.

Ružencová záhrada vznikla z nábožnosti nášho ľudu a jeho mariánskej úcty. Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem o rozjímanie nad udalosťami Ježišovho života prostredníctvom ružencových tajomstiev, a tak posilňovať vieru nielen farníkov, ale všetkých, ktorí do Vyšnej Šebastovej budú putovať. Ruženec má v tajomstvách zhutnený Ježišov život a jeho posolstvo. Mali by sme sa ho modliť každý deň, aby sme mali jeho posolstvo a jeho život, ktorý bol zavŕšený vzkriesením, stále pred svojimi očami. Vidíme a cítime, že ruženec mocne spája nebo so zemou. Pre všetkých kresťanov je Božia Matka hodnou úcty a lásky. Toto sa snažíme prejavovať, modliť sa a čerpať duchovnú silu k svätosti života. Naša vyšnošebastovská Ružencová záhrada je sakrálnym priestorom a je potrebne ju chápať ako miesto, ktoré slúži na prehĺbenie kresťanskej zbožnosti a mariánskej úcty. Do nej je možné vstúpiť v ktoromkoľvek čase a v ktoromkoľvek ročnom období.

Pútnici z BYSTRÉ

1. august, 2022Fofogaléria, OznamyKomentáre vypnuté na Pútnici z BYSTRÉ

Veriaci z farnosti Bystré spolu s ich správcom farnosti navštívili Ružencovú záhradu ostatnú sobotu popoludní, bolo to dňa 30. júla 2022. Mali to naplánované ako súčasť širšej mariánskej púte, lebo pred nami boli v Levoči. Svoj čas na modlitby a pobožnosti u nás si rozdelili medzi Ružencovú záhradu a Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej.

Pútnici z ČEĽOVIEC

24. júl, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z ČEĽOVIEC

V nedeľu, 24. 7. 2022 v popoludňajších hodinách sme v Ružencovej záhrade privítali členov ružencového bratstva z ČEĽOVIEC. Spoločne sme sa modlili Slávnostný ruženec, Loretánské litánie a zaspievali mariánske piesne. Po modlitbe posvätného ruženca prítomní pútnici navštívili aj náš kostol zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. Po horúčavách, ktoré sme posledné dni zažívali a po daždi ktorý nás v sobotu potešil, bolo aj príjemne počasie. Ďakujeme za chvíle prežité pri spoločnej modlitbe pri našej drahej Nebeskej Matke.