Najnovšie články

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

15. september, 2020FofogalériaKomentáre vypnuté na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska sme slávili v utorok 15.9.2020 v Ružencovej záhrade sv. omšou o 10,30 hod. Celebrantom bol náš duchovný otec. Pri tejto sv. omši mali sme aj poďakovanie za tohtoročnú úrodu.  

Pútnici v ružencovej záhrade

21. august, 2020NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici v ružencovej záhrade

Medzi prvých pútnikov, ktorí v tomto roku navštívili ružencovú záhradu  ako organizovaná skupina boli členovia spevokolu CANTINA CHRISTIANA z Krompách, ktorí modlitbou posvätného ruženca a krásnymi  mariánskymi piesňami MADONA a KRÁĽOVNÁ NEBIES urobili radosť určite Nebeskej Matke Panne Márii a jej Synovi. Svojim spevom potešili aj nás. Ďakujeme.

Sviatok NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

12. august, 2020NezaradenéKomentáre vypnuté na Sviatok NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Sviatok NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE  si pripomenieme slávením sv. omše v sobotu 15. 8. 2020 o 11.30 hod. v Ružencovej záhrade. Pri tejto sv. omši bude aj požehnanie liečivých bylín a kvetov. Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na vašu účasť. Duchovný otec a veriaci z Vyšnej Šebastovej.

10. výročie požehnania Ružencovej záhrady

8. august, 2020FofogalériaKomentáre vypnuté na 10. výročie požehnania Ružencovej záhrady

Krásne slnečné až horúce počasie v sobotu v dopoludňajších hodinách privítalo mariánskych ctiteľov, ktorí si prišli uctiť Matku Božiu a jej Syna pri príležitosti 10. výročia požehnania Ružencovej záhrady. V homílii hlavný celebrant pripomenul – Ružencová záhrada ako miesto modlitby, poznáme aj Rajskú záhradu v ktorej v strede bol strom poznania dobra a zla. Boh zakázal Adamovi a Eve jesť ovocie z tohoto stromu a dotýkať sa ho aby nezomreli. Diabol – had naviedol Evu jedla ovocie a dala aj mužovi. Taktiež ovocná záhrada v Babylone v ktorej sa prechádzala pekná a bohabojná žena Zuzana, ktorú sa pokúšali starci zviesť klamstvom a cigánstvom ju pripraviť o život. Zachránil ju mladý chlapec Daniel. Taktiež hovoril o modlitbe posvätného ruženca, ktorú  učí  modliť sa aj väzňov. Máme sa modliť a žiť tak, aby sme sa raz stretli v rajskej záhrade.

Pozvánka

4. august, 2020PozvánkyKomentáre vypnuté na Pozvánka

Duchovný otec farnosti a veriaci z Vyšnej Šebastovej pozývajú mariánskych ctiteľov na sv. omšu do Ružencovej záhrady v sobotu 8. 8. 2020 o 10°° hod. Pri tejto sv. omši si pripomenieme 10 rokov od požehnania Ružencovej záhrady. Tešíme sa na vás.

Pútnici z farnosti VALASKÁ BELA a GELNICA

26. október, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Pútnici z farnosti VALASKÁ BELA a GELNICA

Poslednú októbrovú sobotu dňa 26.10.2019 za pekného, teplého, slnečného počasia putovali  do Ružencovej záhrady mariánski ctitelia k Panne Márii z farnosti  VALASKÁ BELA  a z farnosti GELNICA so svojimi duchovnými otcami. Pomodlili sa posvätný ruženec a spoločne slávili svätú omšu.

Ružencová slávnosť v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej

20. október, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Ružencová slávnosť v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej

Stáva sa už tradíciou, že aj vo Vyšnej Šebastovej v Ružencovej záhrade v mesiaci októbri si pripomíname sviatok Ružencovej Panny Márie. Tohoto roku slávnosť sa uskutočnila 15.10.2019. K sviatočnej atmosfére prispelo aj pekné slnečné počasie. Samotná slávnosť začala o 14.00 hod privítaním  pútnikov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia správcom našej novovzniknutej farnosti duchovným otcom Mariánom Gurským. Program pokračoval  hudobno-poetickým pásmom Horiaci krík skupinou UPC z Košíc. Následne bola korunka Božieho Milosrdenstva, ktorú sa predmodlievali  sestry z kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Košiciach. Pokračovala modlitba bolestného posvätného ruženca, ktorú viedol promótor pre ruženec na Slovensku brat Filip Ďubek OP. Vrcholom slávnosti bola svätá omša, ktorú celebroval brat Filip Ďubek OP. Koncelebrovali  ďalší prítomní kňazi, ktorí doprevádzali veriacich zo svojich farnosti. V kázni sa promótor zameral na význam a potrebu modlitby posvätného ruženca, ktorá je jednoduchá, ale vychádza z hĺbky Božieho Slova. Pútnici domov sa rozchádzali radostní a pokojní. Tešíme sa na stretnutie o rok. 

Pútnici zo zariadenia Harmónia a z farnosti Rožkovany

18. september, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Pútnici zo zariadenia Harmónia a z farnosti Rožkovany

V stredu 18.9.2019 za pomerne chladného veterného počasia sme v ružencovej záhrade privítali seniorov zo zariadenia Harmónia, Prešov – Cemjata a taktiež členov klubu seniorov z farnosti Rožkovany, filiálky Jakubova Vôľa. Po krátkom privítaní naším správcom farnosti a následnej informácii o ružencovej záhrade p. Šofrankom pokračovali prítomní pútnici účasťou na svätej omši na ktorej celebrantom bol správca farnosti z Rožkovian vdp. Salanci. 

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

15. september, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Veriaci našej farnosti ako aj mariánski  ctitelia z našej predchádzajúcej farnosti a  taktiež mariánski ctitelia z blízkeho okolia dňa 15.9.2019 slávili sviatok Sedembolestnej Panny Márie účasťou na svätej omši v ružencovej záhrade, ktorú celebroval správca farnosti duchovný otec Marián Gurský. Pred svätou omšou členky ružencového bratstva, ktoré nosia krstné meno Mária sa pomodlili posvätný ruženec.

Pútnici z farnosti Domaňovce

14. september, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Pútnici z farnosti Domaňovce

V sobotu 14.9.2019 na sviatok povýšenia svätého kríža privítali sme v ružencovej záhrade členov ružencového bratstva z farnosti Domaňovce, ktorých sprevádzal ich správca farnosti. Pán Igor Šofranko poskytol  informácie o priebehu výstavby ružencovej záhrady, ako aj vysvetlil význam jednotlivých súsoší, ktoré sa v ružencovej záhrade nachádzajú. Po modlitbe posvätného ruženca prítomní pútnici pokračovali účasťou na sv. omši, ktorú celebroval ich správca farnosti, v kostole, ktorí je zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej