PÚTNICI Z PETROVIAN

Pekné jesenné počasie, plné krásy a farieb využili klienti Denného stacionára z Petrovian na návštevu Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej dňa 22. septembra 2023.

Modlitbou posvätného ruženca pozdravili Pannu Máriu, prosili aj ďakovali za svoje rodiny, za svoje životy, za silu a zdravie, ktoré v pokročilom veku si vážime viac ako v mladosti. S dobrým pocitom, duchovne posilnení odchádzali domov s nádejou, že príležitostne si púť zopakujú.

Aj napriek nie ideálnemu počasiu bardejovskí pútnici boli radi, že mohli byť pri Matke Božej a úprimne Jej odovzdať svoje problémy a ťažkosti. Lebo vieme, že Pri Matke Božej je vždy dobre, bezpečne a požehnane.