Pútnici z Bardejova

Upršané počasie sprevádzalo pútnikov z klubu kresťanských seniorov zo starobylého mesta Bardejov.

Títo pútnici a súčasne mariánsky ctitelia navštívili Ružencovú záhradu v utorok, 19. septembra 2023. Po krátkom privítaní a obhliadke Ružencovej záhrady sa kvôli nepriaznivému počasiu rozhodli pomodliť posvätný ruženec modliť vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. (Tento kostol bol zrekonštruovaný a vynovený, teraz je ešte krajší ako bol pred pár rokmi.)

Aj napriek nie ideálnemu počasiu bardejovskí pútnici boli radi, že mohli byť pri Matke Božej a úprimne Jej odovzdať svoje problémy a ťažkosti. Lebo vieme, že Pri Matke Božej je vždy dobre, bezpečne a požehnane.