ADVENT

Prvou decembrovou nedeľou, 3. decembra 2023 sme vstúpili do nového liturgického roku. Pre kresťanov je to začiatok adventného obdobia, keď sa pripravujeme na príchod nášho Pána Ježiša Krista na našu zem. Je to čas očakávania príchodu nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorého nám Boh ako starostlivý otec o svoje deti z lásky k nám dal všetko. Boh zostúpil k nám skrze svojho Syna a my v čase adventu máme nechať vstúpiť Boha do nášho života. Slovo advent – adventus znamená príchod.

Po prvýkrát tohto roku aj v Ružencovej záhrade máme adventný veniec, ktorý nám verejne pripomína slávnosť na ktorú sa máme pripraviť. Štyri sviečky sme dali do veľkých kahancov, takže za akéhokoľvek počasia môžu horieť a stále nám pripomínať nadchádzajúce narodenie Ježiša Krista.