MIKULÁŠ

Svätý Mikuláš, nazývaný aj Mikuláš z Myry, ktorý žil v III. až v IV. storočí je obľúbený hlavne medzi deťmi, lebo je spájaný s krásnou udalosťou, s obdarovávaním. Okrem toho deti nenásilne učí (seba)spytovaniu svedomia (napr. cez otázky "poslúchal si rodičov?", "dobre si sa učil?"), a tiež ich učí obetovaniu sa pre iných, charite a darovaniu (napr. tým, že sa vzdáme niečoho v prospech iného).

Aj my sme oslavovali sviatok sv. Mikuláša, bolo to už na prvú adventnú nedeľu, 3. decembra 2023. Vtedy Mikuláš zavítal aj do vyšnošebastovskej Ružencovej záhrady a tam spolu s veľkým počtom detí rozsvietil stromček aj prvú sviečku na adventnom venci. Samozrejme, že nechýbali darčeky, ktoré Mikuláš s anjelom rozdávali prítomným deťom. Bol tam aj čert, ktorý ako vždy robil deťom zlosť.

K celkovej atmosfére a dobrej nálade prispelo aj počasie, lebo okolie bolo pekne zasnežené a tým nám pripomínalo príchod najkrajších sviatkov roka a my deťom okrem iného prajeme plno snehu celú zimu.