Podporte nás

Myšlienka na ružencovú záhradu vo Vyšnej Šebastovej vznikla z túžby nielen skrášliť okolie kostola, a tak využiť prírodný priestor, ale i pripraviť miesto, kde by sa veriaci mohli schádzať na modlitbu posvätného ruženca.

Cieľom projektu je vzbudiť záujem o rozjímanie nad udalosťami Ježišovho života prostredníctvom ružencových tajomstiev, a tak posilňovať vieru nielen farníkov, ale všetkých, ktorí do Vyšnej Šebastovej budú putovať.

Týmto sa chcem obrátiť na všetkých veriacich s prosbou o podporu tohto diela. Svojimi milodarmi môžete prispieť osobne v rímskokatolíckej farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej vo Vyšnej Šebastovej, farský úrad kontakt 0919 165 976, správca farnosti: vdp. Marián Gurský  alebo prostredníctvom špeciálne vytvoreného účtu  IBAN: SK55 1100 0000 0021 1079 5077.