Najnovšie články

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

16. september, 2022Fofogaléria, InformácieKomentáre vypnuté na SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

V štvrtok 15. septembra 2022 na sviatok SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA sme mali v Ružencovej záhrade svätú omšu o 10.30 hod. Celebrantom bol náš bývalý pán kaplán, otec MILAN TOMKO, v súčasnosti správca farnosti KOŠICKÁ POLIANKA. Do našej farnosti sa vrátil ako pútnik a celebrant svätej omše; on aj veriaci z jeho farnosti prišli vlastným autobusom v hojnom počte. Otec Tomko v homílii uviedol, že mariánska úcta v slovenskom národe dlhú tradíciu, siaha až do cyrilometodejských čias. A začiatky slávenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie, ktorú Slováci uctievajú ako hlavnú Patrónku Slovenska, majú tiež dlhú a úctyhodnú tradíciu, konkrétne začiatky slávenia Sedembolestnej Panny Márie možno datovať už od 15. storočia. Slováci sa k Panne Márii počas minulých dôb modlili a utiekali pod ochranu v každom trápení a súžení, či už to bolo osobné trápenie (napr. vo vážnej chorobe), rodinné trápenie (napr. pri manželských nezhodách) alebo národné trápenie (napr. v boji proti nepriateľom, dajme tomu proti Turkom). Panna Mária, Matka Bolestná, bola tá Matka, ktorá v svojom živote v tichosti a poslušnosti znášala všetky svoje trápenia a bolesti s láskou, s vierou a odovzdaním do Božej vôle a preto nám môže byť týmito vlastnosťami výborným príkladom. Okrem mariánskej kázne otec Milan Tomko zaspomínal aj na zosnulého kardinála otca Jozefa Tomka, ktorý zomrel 8. augusta 2022, na sviatok sv. Dominika a bolo to práve v deň keď sme si pripomenuli požehnanie Ružencovej záhrady (bolo to 8. augusta 2010). Živo si spomína na návštevu otca kardinála v Kapušanoch pri Prešove, na jeho homíliu keď poukázal na Slovákov v minulosti, že boli ako „rudes,“, t.j. „hrubý národ.“ A úlohou sv. Cyrila a Metoda bolo aj pretvárať slovenský národ na civilizovaný, dobrý, kultivovaný, zbožný a citlivý. Môžeme s istotou predpokladať, že tieto vlastnosti Slováci získali nie len vďaka misii sv. Cyrila a Metoda, ale aj vďaka pripodobňovaniu sa Panne Márii.

POZVÁNKA DO RUŽENCOVEJ ZÁHRADY NA SVIATOK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

12. september, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na POZVÁNKA DO RUŽENCOVEJ ZÁHRADY NA SVIATOK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Drahé ruženčiarky, drahé veriace,Týmto Vás pozývame na svätú omšu v Ružencovej záhrade, ktorá sa bude konať na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Bude to v tento ŠTVRTOK, 15. SEPTEMBRA O 10:30 HODINE.

Nanebovzatie Panny Márie (2022)

19. august, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Nanebovzatie Panny Márie (2022)

V pondelok, 15. 8. 2022 sme svätou omšou o 18.30 hodine v Ružencovej záhrade slávili sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou svätej omše bolo aj tradičné požehnanie kvetov a bylín.V homílii duchovný otec a zároveň správca farnosti poukázal na Pannu Máriu, ako služobnicu Pána, ktorá žila v tichosti, poslušnosti a pokore pri plnení Božej vôle. Aj my by sme sa mali zamyslieť nad svojim životom a nasledovať vzor Panny Márie. Opakom pokory je pýcha, ktorá nás často krát zvádza na domýšľanie o svojej dokonalosti.K celkovej atmosfére počas svätých omší v Ružencovej záhrade v priebehu troch dní prispelo aj pekné počasie.Bohu vďaka za duchovné obohatenie zo slávnosti a všetkým prítomným za účasť.

Pútnici z DOMU CHARITAS SV. JÁNA BOSCA ZO SPIŠSKÉHO PODHRADIA

18. august, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z DOMU CHARITAS SV. JÁNA BOSCA ZO SPIŠSKÉHO PODHRADIA

V štvrtok, 18. augusta 2022 sme v Ružencovej záhrade privítali malú skupinku pútnikov z DOMU CHARITAS SV. JÁNA BOSCA ZO SPIŠSKÉHO PODHRADIA. Dom slúži pre účely sprevádzania starých a chorých kňazov, cirkevných zamestnancov a ostatných ťažko chorých ľudí z mesta a okolia. Aj oni prišli pozdraviť Pannu Máriu, poďakovať za všetko, čo na príhovor Matky Božej obsiahli počas svojho života a vyprosiť potrebné milosti pre seba a všetkých, ktorí im s láskou slúžia. Ďakujeme za príjemné chvíle strávené vo vašej prítomnosti.

12. výročie posviacky Ružencovej záhrady

9. august, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na 12. výročie posviacky Ružencovej záhrady

Je to už tucet rokov – áno, presne dvanásť – čo naša Záhrada bola posvätená košickým emeritným arcibiskupom, Msgr. Alojzom Tkáčom, bolo to v nedeľu, 8. augusta 2010. V pondelok 8. augusta 2022 sme si túto udalosť pripomenuli svätou omšou v našej milovanej Ružencovej záhrade, slúžil ju náš správca farnosti, otec Marián Gurský. Ďakujeme mu za peknú kázeň, spevokolu za pekný hudobný doprovod, pánovi kostolníkovi ďakujeme za prípravu miesta a ruženčiarkám za kvetinovú výzdobu. No hlavne z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí za zaslúžili o toto miesto a celých dvanásť rokov ho udržiavajú živé a posvätné.

Ružencová záhrada vznikla z nábožnosti nášho ľudu a jeho mariánskej úcty. Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem o rozjímanie nad udalosťami Ježišovho života prostredníctvom ružencových tajomstiev, a tak posilňovať vieru nielen farníkov, ale všetkých, ktorí do Vyšnej Šebastovej budú putovať. Ruženec má v tajomstvách zhutnený Ježišov život a jeho posolstvo. Mali by sme sa ho modliť každý deň, aby sme mali jeho posolstvo a jeho život, ktorý bol zavŕšený vzkriesením, stále pred svojimi očami. Vidíme a cítime, že ruženec mocne spája nebo so zemou. Pre všetkých kresťanov je Božia Matka hodnou úcty a lásky. Toto sa snažíme prejavovať, modliť sa a čerpať duchovnú silu k svätosti života. Naša vyšnošebastovská Ružencová záhrada je sakrálnym priestorom a je potrebne ju chápať ako miesto, ktoré slúži na prehĺbenie kresťanskej zbožnosti a mariánskej úcty. Do nej je možné vstúpiť v ktoromkoľvek čase a v ktoromkoľvek ročnom období.

Pútnici z BYSTRÉ

1. august, 2022Fofogaléria, OznamyKomentáre vypnuté na Pútnici z BYSTRÉ

Veriaci z farnosti Bystré spolu s ich správcom farnosti navštívili Ružencovú záhradu ostatnú sobotu popoludní, bolo to dňa 30. júla 2022. Mali to naplánované ako súčasť širšej mariánskej púte, lebo pred nami boli v Levoči. Svoj čas na modlitby a pobožnosti u nás si rozdelili medzi Ružencovú záhradu a Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej.

Pútnici z ČEĽOVIEC

24. júl, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z ČEĽOVIEC

V nedeľu, 24. 7. 2022 v popoludňajších hodinách sme v Ružencovej záhrade privítali členov ružencového bratstva z ČEĽOVIEC. Spoločne sme sa modlili Slávnostný ruženec, Loretánské litánie a zaspievali mariánske piesne. Po modlitbe posvätného ruženca prítomní pútnici navštívili aj náš kostol zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. Po horúčavách, ktoré sme posledné dni zažívali a po daždi ktorý nás v sobotu potešil, bolo aj príjemne počasie. Ďakujeme za chvíle prežité pri spoločnej modlitbe pri našej drahej Nebeskej Matke.

BOŽIEHO TELA

16. jún, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na BOŽIEHO TELA

„Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi“ (latinsky „Dies Sanctissimi Corporis et Sanguinis Domini Iesu Christi“) je prikázaný sviatok v Rímsko-katolíckej cirkvi. Skrátene a hovorovo sa nazýva „Božie Telo“ (latinsky „Corpus Christi,“ grécky „Αγια Δωρεα,“ čínsky „基督聖體聖血節“).Tento sviatok razantne pripomína, že v eucharistii, tj. v chlebe (v oblátke, v hostii) a víne používanom počas svätej omše je skutočne prítomný Ježiš Kristus. Inými slovami povedané, chlieb (hostia) a víno nie je iba akousi pripomienkou, vzdialeným symbolom tela a krvi Ježiša Krista, ale chlieb (hostia) je skutočným, reálnym Kristovým telom a víno je skutočnou, reálnou Kristovou krvou. Táto zmena z obyčajného chleba a vína na skutočné, reálne telo a krv Ježiša Krista sa deje počas sv. omše, pri premenení, nazývanej transsubstanciácia, prepodstatnenie. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum závisí od slávenia Veľkej noci. Konkrétne 50 dní po Veľkej noci je Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, hovorovo Turíce; potom nasleduje nedeľa kde sa slávi Najsvätejšia Trojica a nasledujúci štvrtok je práve Božie Telo. Slávnosť sa vonkajškovo vyznačuje liturgickým sprievodom mimo kostola. Počas sprievodu kňaz nesie monštranciu s prepodstatnenou hostiou, používa sa kadidlo, malé dievčatá pred sprievod sypú kvety, ľudia spievajú, niekedy kňaz ide pod baldachýnom a zvoní sa ručným zvoncom. Sprievod putuje po verejných priestranstvách kde sa urobili tzv. oltáriky, pri nich sa kňaz s prepodstatnenou hostiou zastavuje a vykonáva tam krátku pobožnosť. Týmto sa verejne a triumfálne deklaruje úcta k Ježišovmu Telu a Krvi a ich reálnej prítomnosti v chlebe (hostii) a víne. Na priloženej snímke môžete vidieť, ako sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vyzeral v našej vyšnošebastovskej Ružencovej záhrade tento štvrtok, 16. júna 2022.

Pútnici z farnosti NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ

11. jún, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z farnosti NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ

Panna Mária sa určite teší aj menšej skupinke pútnikov, ktorí prichádzajú k nej ďakovať a zároveň aj prosiť o milosti, ktoré nosia vo svojich srdciach. Takto urobili aj zástupkyne ružencového bratstva z farnosti NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ, čo je susedná farnosť. Ony v pondelok, 6. júna 2022 navštívili Ružencovú záhradu, kde modlitbou posvätného ruženca pozdravili Pannu Máriu a jej Syna Ježiša Krista. Ďakujeme za návštevu drahé ruženčiarky, milé susedky a súčasne zlaté priateľky!

Pútnici z DOMU SV. JOZEFA z PREŠOVA.

4. jún, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z DOMU SV. JOZEFA z PREŠOVA.

V sobotu, 4. júna o 9-tej hodine rannej Ružencovú záhradu navštívili rehoľné sestry z DOMU SV. JOZEFA z PREŠOVA. Pokiaľ sledujete pravidelne našu stránku, tak istotne si pamätáte, že z tohto Domu tu už boli návštevníci v piatok, 27. mája. Boli to zdravotne hendikepovaní ľudia doprevadzaní niekoľkými rehoľnými sestrami a personálom. Pri terajšej sobotňajšej návšteve boli iba rehoľné sestry, mníšky. Rehoľné sestry sa počas terajšej návštevy pomodlili, zaspievali mariánske piesne, pomeditovali si, poprechádzali sa v Ružencovej záhrade a istý čas strávili aj v kostole. Spolu s nimi bola aj predstavená rehoľného Domu. Počas krátkeho rozhovoru nám povedali, že sa im u nás páčilo a poďakovali sa nám. My sme sa potešili ich návšteve, veď sú to Bohu zasvätené osoby, ktoré navyše pomáhajú chorým ľuďom. Tiež sme si s hrdosťou uvedomili, že v Ružencovej záhrade sme nemali spolu toľko rehoľných sestier ako teraz!