O nás

Myšlienka vznikla na pôde farskej rady a rozhodli sme sa, že ju najskôr ohlásime veriacim. Ich záujem bol napokon taký veľký, že sme sa rozhodli pustiť do tohto diela.

Architekt Marián Sitarčík medzitým navrhol centrálnu sochu Panny Márie s vystretými rukami a plášťom, ktorá všetkých prítomných pozýva k modlitbe a zároveň ich objíma. Súčasťou projektu je aj parkovisko. Pútnici sem môžu chodiť a budú tu môcť slúžiť sväté omše.

Ľudia dosahujú najväčšie pokroky vo svojom kresťanskom živote práve cez úctu k Panne Márii. Prostredníctvom nej sa veľmi dobre približujú k svätosti a horlivo nasledujú Ježiša Krista. Panna Mária je matka. Ak sa niekto utieka k nej, dá mu presne to, čo potrebuje, aby žil dobrým životom, životom viery, nádeje a lásky. To materinské jednoducho chytá za srdce. Presne toto zažívajú ľudia na pútnických miestach. Hlboký dotyk a následne túžbu po obrátení, po živote ešte viac naplnenom Bohom. Ruženec je v tajomstvách zhutnený Ježišov život a jeho posolstvo a mocne spája nebo so zemou.