Nezaradené

12. výročie posviacky Ružencovej záhrady

9. august, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na 12. výročie posviacky Ružencovej záhrady

Je to už tucet rokov – áno, presne dvanásť – čo naša Záhrada bola posvätená košickým emeritným arcibiskupom, Msgr. Alojzom Tkáčom, bolo to v nedeľu, 8. augusta 2010. V pondelok 8. augusta 2022 sme si túto udalosť pripomenuli svätou omšou v našej milovanej Ružencovej záhrade, slúžil ju náš správca farnosti, otec Marián Gurský. Ďakujeme mu za peknú kázeň, spevokolu za pekný hudobný doprovod, pánovi kostolníkovi ďakujeme za prípravu miesta a ruženčiarkám za kvetinovú výzdobu. No hlavne z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí za zaslúžili o toto miesto a celých dvanásť rokov ho udržiavajú živé a posvätné.

Ružencová záhrada vznikla z nábožnosti nášho ľudu a jeho mariánskej úcty. Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem o rozjímanie nad udalosťami Ježišovho života prostredníctvom ružencových tajomstiev, a tak posilňovať vieru nielen farníkov, ale všetkých, ktorí do Vyšnej Šebastovej budú putovať. Ruženec má v tajomstvách zhutnený Ježišov život a jeho posolstvo. Mali by sme sa ho modliť každý deň, aby sme mali jeho posolstvo a jeho život, ktorý bol zavŕšený vzkriesením, stále pred svojimi očami. Vidíme a cítime, že ruženec mocne spája nebo so zemou. Pre všetkých kresťanov je Božia Matka hodnou úcty a lásky. Toto sa snažíme prejavovať, modliť sa a čerpať duchovnú silu k svätosti života. Naša vyšnošebastovská Ružencová záhrada je sakrálnym priestorom a je potrebne ju chápať ako miesto, ktoré slúži na prehĺbenie kresťanskej zbožnosti a mariánskej úcty. Do nej je možné vstúpiť v ktoromkoľvek čase a v ktoromkoľvek ročnom období.

Pútnici z ČEĽOVIEC

24. júl, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z ČEĽOVIEC

V nedeľu, 24. 7. 2022 v popoludňajších hodinách sme v Ružencovej záhrade privítali členov ružencového bratstva z ČEĽOVIEC. Spoločne sme sa modlili Slávnostný ruženec, Loretánské litánie a zaspievali mariánske piesne. Po modlitbe posvätného ruženca prítomní pútnici navštívili aj náš kostol zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. Po horúčavách, ktoré sme posledné dni zažívali a po daždi ktorý nás v sobotu potešil, bolo aj príjemne počasie. Ďakujeme za chvíle prežité pri spoločnej modlitbe pri našej drahej Nebeskej Matke.

BOŽIEHO TELA

16. jún, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na BOŽIEHO TELA

„Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi“ (latinsky „Dies Sanctissimi Corporis et Sanguinis Domini Iesu Christi“) je prikázaný sviatok v Rímsko-katolíckej cirkvi. Skrátene a hovorovo sa nazýva „Božie Telo“ (latinsky „Corpus Christi,“ grécky „Αγια Δωρεα,“ čínsky „基督聖體聖血節“).Tento sviatok razantne pripomína, že v eucharistii, tj. v chlebe (v oblátke, v hostii) a víne používanom počas svätej omše je skutočne prítomný Ježiš Kristus. Inými slovami povedané, chlieb (hostia) a víno nie je iba akousi pripomienkou, vzdialeným symbolom tela a krvi Ježiša Krista, ale chlieb (hostia) je skutočným, reálnym Kristovým telom a víno je skutočnou, reálnou Kristovou krvou. Táto zmena z obyčajného chleba a vína na skutočné, reálne telo a krv Ježiša Krista sa deje počas sv. omše, pri premenení, nazývanej transsubstanciácia, prepodstatnenie. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum závisí od slávenia Veľkej noci. Konkrétne 50 dní po Veľkej noci je Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, hovorovo Turíce; potom nasleduje nedeľa kde sa slávi Najsvätejšia Trojica a nasledujúci štvrtok je práve Božie Telo. Slávnosť sa vonkajškovo vyznačuje liturgickým sprievodom mimo kostola. Počas sprievodu kňaz nesie monštranciu s prepodstatnenou hostiou, používa sa kadidlo, malé dievčatá pred sprievod sypú kvety, ľudia spievajú, niekedy kňaz ide pod baldachýnom a zvoní sa ručným zvoncom. Sprievod putuje po verejných priestranstvách kde sa urobili tzv. oltáriky, pri nich sa kňaz s prepodstatnenou hostiou zastavuje a vykonáva tam krátku pobožnosť. Týmto sa verejne a triumfálne deklaruje úcta k Ježišovmu Telu a Krvi a ich reálnej prítomnosti v chlebe (hostii) a víne. Na priloženej snímke môžete vidieť, ako sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vyzeral v našej vyšnošebastovskej Ružencovej záhrade tento štvrtok, 16. júna 2022.

Pútnici z farnosti NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ

11. jún, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z farnosti NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ

Panna Mária sa určite teší aj menšej skupinke pútnikov, ktorí prichádzajú k nej ďakovať a zároveň aj prosiť o milosti, ktoré nosia vo svojich srdciach. Takto urobili aj zástupkyne ružencového bratstva z farnosti NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ, čo je susedná farnosť. Ony v pondelok, 6. júna 2022 navštívili Ružencovú záhradu, kde modlitbou posvätného ruženca pozdravili Pannu Máriu a jej Syna Ježiša Krista. Ďakujeme za návštevu drahé ruženčiarky, milé susedky a súčasne zlaté priateľky!

Pútnici z DOMU SV. JOZEFA z PREŠOVA.

4. jún, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z DOMU SV. JOZEFA z PREŠOVA.

V sobotu, 4. júna o 9-tej hodine rannej Ružencovú záhradu navštívili rehoľné sestry z DOMU SV. JOZEFA z PREŠOVA. Pokiaľ sledujete pravidelne našu stránku, tak istotne si pamätáte, že z tohto Domu tu už boli návštevníci v piatok, 27. mája. Boli to zdravotne hendikepovaní ľudia doprevadzaní niekoľkými rehoľnými sestrami a personálom. Pri terajšej sobotňajšej návšteve boli iba rehoľné sestry, mníšky. Rehoľné sestry sa počas terajšej návštevy pomodlili, zaspievali mariánske piesne, pomeditovali si, poprechádzali sa v Ružencovej záhrade a istý čas strávili aj v kostole. Spolu s nimi bola aj predstavená rehoľného Domu. Počas krátkeho rozhovoru nám povedali, že sa im u nás páčilo a poďakovali sa nám. My sme sa potešili ich návšteve, veď sú to Bohu zasvätené osoby, ktoré navyše pomáhajú chorým ľuďom. Tiež sme si s hrdosťou uvedomili, že v Ružencovej záhrade sme nemali spolu toľko rehoľných sestier ako teraz!

Pútnici v ružencovej záhrade

21. august, 2020NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici v ružencovej záhrade

Medzi prvých pútnikov, ktorí v tomto roku navštívili ružencovú záhradu  ako organizovaná skupina boli členovia spevokolu CANTINA CHRISTIANA z Krompách, ktorí modlitbou posvätného ruženca a krásnymi  mariánskymi piesňami MADONA a KRÁĽOVNÁ NEBIES urobili radosť určite Nebeskej Matke Panne Márii a jej Synovi. Svojim spevom potešili aj nás. Ďakujeme.

Sviatok NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

12. august, 2020NezaradenéKomentáre vypnuté na Sviatok NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Sviatok NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE  si pripomenieme slávením sv. omše v sobotu 15. 8. 2020 o 11.30 hod. v Ružencovej záhrade. Pri tejto sv. omši bude aj požehnanie liečivých bylín a kvetov. Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na vašu účasť. Duchovný otec a veriaci z Vyšnej Šebastovej.

Pútnici z Klubu kresťanských seniorov z Košíc – Barce

6. september, 2019NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z Klubu kresťanských seniorov z Košíc – Barce

Dňa 5.9.2019 navštívili Ružencovú záhradu  v odpoludňajších hodinách členovia Klubu kresťanských seniorov z Košíc- Barce. Teší nás, že mariánski ctitelia sa do ružencovej záhrady opätovne vracajú aj po niekoľkých rokoch, aby na príhovor Panny Márie si vyprosili potrebné milosti a silu do každodenného života pre seba ako aj svojich drahých. 

Pútnici z Ruskova – okr. Košice okolie

26. august, 2019NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z Ruskova – okr. Košice okolie

Do ružencovej záhrady prichádzajú aj pútnici – mariánski ctitelia, ktorí navštívili aj iné pútnické miesta a pri spiatočnej ceste domov prídu pozdraviť Nebeskú Matku Pannu Máriu aj do ružencovej záhrady. Takto urobili aj členovia Jednoty dôchodcov a farníci z Ruskova- okr.Košice okolie. 

 

Sv. omša v ružencovej záhrade

31. júl, 2019Nezaradené, PozvánkyKomentáre vypnuté na Sv. omša v ružencovej záhrade

Drahí mariánski ctitelia!
     Srdečne vás pozývame na svätú omšu do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, ktorá bude dňa 8. augusta 2019 o 18.00 hod. slávená pri príležitosti 9 rokov od požehnania ružencovej záhrady. Pri tejto svätej omši bude požehnaný obraz sv. Otca Jána Pavla II., ktorý je umiestnený v kaplnke nachádzajúcej sa v priestoroch ružencovej záhrady. Celebrantom bude správca našej novovzniknutej farnosti duchovný otec  Marián Gurský.
     Všetci ste vítaní.