Nezaradené

Pútnici v ružencovej záhrade

21. august, 2020NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici v ružencovej záhrade

Medzi prvých pútnikov, ktorí v tomto roku navštívili ružencovú záhradu  ako organizovaná skupina boli členovia spevokolu CANTINA CHRISTIANA z Krompách, ktorí modlitbou posvätného ruženca a krásnymi  mariánskymi piesňami MADONA a KRÁĽOVNÁ NEBIES urobili radosť určite Nebeskej Matke Panne Márii a jej Synovi. Svojim spevom potešili aj nás. Ďakujeme.

Sviatok NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

12. august, 2020NezaradenéKomentáre vypnuté na Sviatok NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Sviatok NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE  si pripomenieme slávením sv. omše v sobotu 15. 8. 2020 o 11.30 hod. v Ružencovej záhrade. Pri tejto sv. omši bude aj požehnanie liečivých bylín a kvetov. Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na vašu účasť. Duchovný otec a veriaci z Vyšnej Šebastovej.

Pútnici z Klubu kresťanských seniorov z Košíc – Barce

6. september, 2019NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z Klubu kresťanských seniorov z Košíc – Barce

Dňa 5.9.2019 navštívili Ružencovú záhradu  v odpoludňajších hodinách členovia Klubu kresťanských seniorov z Košíc- Barce. Teší nás, že mariánski ctitelia sa do ružencovej záhrady opätovne vracajú aj po niekoľkých rokoch, aby na príhovor Panny Márie si vyprosili potrebné milosti a silu do každodenného života pre seba ako aj svojich drahých. 

Pútnici z Ruskova – okr. Košice okolie

26. august, 2019NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z Ruskova – okr. Košice okolie

Do ružencovej záhrady prichádzajú aj pútnici – mariánski ctitelia, ktorí navštívili aj iné pútnické miesta a pri spiatočnej ceste domov prídu pozdraviť Nebeskú Matku Pannu Máriu aj do ružencovej záhrady. Takto urobili aj členovia Jednoty dôchodcov a farníci z Ruskova- okr.Košice okolie. 

 

Sv. omša v ružencovej záhrade

31. júl, 2019Nezaradené, PozvánkyKomentáre vypnuté na Sv. omša v ružencovej záhrade

Drahí mariánski ctitelia!
     Srdečne vás pozývame na svätú omšu do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, ktorá bude dňa 8. augusta 2019 o 18.00 hod. slávená pri príležitosti 9 rokov od požehnania ružencovej záhrady. Pri tejto svätej omši bude požehnaný obraz sv. Otca Jána Pavla II., ktorý je umiestnený v kaplnke nachádzajúcej sa v priestoroch ružencovej záhrady. Celebrantom bude správca našej novovzniknutej farnosti duchovný otec  Marián Gurský.
     Všetci ste vítaní.