Informácie

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

16. september, 2022Fofogaléria, InformácieKomentáre vypnuté na SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

V štvrtok 15. septembra 2022 na sviatok SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA sme mali v Ružencovej záhrade svätú omšu o 10.30 hod. Celebrantom bol náš bývalý pán kaplán, otec MILAN TOMKO, v súčasnosti správca farnosti KOŠICKÁ POLIANKA. Do našej farnosti sa vrátil ako pútnik a celebrant svätej omše; on aj veriaci z jeho farnosti prišli vlastným autobusom v hojnom počte. Otec Tomko v homílii uviedol, že mariánska úcta v slovenskom národe dlhú tradíciu, siaha až do cyrilometodejských čias. A začiatky slávenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie, ktorú Slováci uctievajú ako hlavnú Patrónku Slovenska, majú tiež dlhú a úctyhodnú tradíciu, konkrétne začiatky slávenia Sedembolestnej Panny Márie možno datovať už od 15. storočia. Slováci sa k Panne Márii počas minulých dôb modlili a utiekali pod ochranu v každom trápení a súžení, či už to bolo osobné trápenie (napr. vo vážnej chorobe), rodinné trápenie (napr. pri manželských nezhodách) alebo národné trápenie (napr. v boji proti nepriateľom, dajme tomu proti Turkom). Panna Mária, Matka Bolestná, bola tá Matka, ktorá v svojom živote v tichosti a poslušnosti znášala všetky svoje trápenia a bolesti s láskou, s vierou a odovzdaním do Božej vôle a preto nám môže byť týmito vlastnosťami výborným príkladom. Okrem mariánskej kázne otec Milan Tomko zaspomínal aj na zosnulého kardinála otca Jozefa Tomka, ktorý zomrel 8. augusta 2022, na sviatok sv. Dominika a bolo to práve v deň keď sme si pripomenuli požehnanie Ružencovej záhrady (bolo to 8. augusta 2010). Živo si spomína na návštevu otca kardinála v Kapušanoch pri Prešove, na jeho homíliu keď poukázal na Slovákov v minulosti, že boli ako „rudes,“, t.j. „hrubý národ.“ A úlohou sv. Cyrila a Metoda bolo aj pretvárať slovenský národ na civilizovaný, dobrý, kultivovaný, zbožný a citlivý. Môžeme s istotou predpokladať, že tieto vlastnosti Slováci získali nie len vďaka misii sv. Cyrila a Metoda, ale aj vďaka pripodobňovaniu sa Panne Márii.

RUŽENCOVÁ ZÁHRADA vo Vyšnej Šebastovej

6. október, 2021InformácieKomentáre vypnuté na RUŽENCOVÁ ZÁHRADA vo Vyšnej Šebastovej

Drahí veriaci, drahé ruženčiarky!

V prípade, že plánujete navštíviť RUŽENCOVÚ ZÁHRADU vo Vyšnej Šebastovej, tu sú základné informácie:

1. Nachádza sa tam dominantná socha Panny Márie s malým Ježišom v nadživotnej veľkosti; ďalej sú tam štyri mariánske a kristologické sochy a to Zvestovanie Panny Márie, Ježišov krst, Sedembolestná Panna Mária, nanebovzatie Panny Márie; potom sa tam nachádza kaplnka sv. Jána Pavla II.; tiež socha sv. Michala Archanjela; a nakoniec sú tam na obvodovom múre všetky tajomstvá štyroch ružencov.

2. Záhrada je vo Vyšnej Šebastovej, čo je obec vzdialená od Prešova 15 – 20 minút a je dobre dostupná autobusmi MHD (č. 13) a SAD (smer Podhradík).

3. Je prístupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

4. V nej sa môžete modliť ruženec, korunku Božieho milosrdenstva, meditovať a po dohode tam môžete aj slúžiť svätú omšu.

5. Hneď vedľa je kostol sv. Kataríny a aj tam je možné slúžiť sv. omšu a modliť sa.

6. Poskytujeme výklad o Ružencovej záhrade, kostole a obci; poskytujeme predaj náboženských a spomienkových predmetov.

7. Ohlásenie návštevy je vhodné (aj keď nie je nutné), lebo vás vieme informovať či tam nie sú iní pútnici alebo či neprebieha údržba.

Všetky informácie a záležitosti sa dajú konzultovať na telefónnom čísle 0917 399 989.

Putníci z Hertníka

13. august, 2019InformácieKomentáre vypnuté na Putníci z Hertníka

Dňa 13.8.2019 zúčastnila sa skupinka ochotných veriacich z našej farnosti pri upratovaní v ružencovej záhrade. Milo nás prekvapili pútnici, ktorí prišli do ružencovej záhrady ako klienti a zamestnanci integračného zariadenia KOR-GYM n.o. v Hertniku. Modlitbou posvätného ruženca pozdravili Pannu Máriu a tešili sa, že aj napriek svojmu postihnutiu mali možnosť zúčastniť sa tejto púte.

Sv.otec Ján Pavol II.

18. jún, 2019Fofogaléria, InformácieKomentáre vypnuté na Sv.otec Ján Pavol II.

Sv.otec Ján Pavol II. veľký ctiteľ Panny Márie a modlitby posvätného ruženca je odo dňa 18.6.2019 viditeľne prítomný v ružencovej záhrade na obraze, ktorý je umiestnený na kamennom múre v kaplnke. Tešíme sa z jeho prítomnosti.   

Spomienkové predmety

5. máj, 2018InformácieŽiadne komentáre

V prípade, že sa rozhodnete navštíviť našu Ružencovú záhradu, okrem možnosti modlitby sa slúženia sv. omše máte prežitosť zakúpenia spomienkových predmetov a devocionálií, napríklad magnetiek, obrázkov, viacerých typov ružencov, obalov na ruženec, hrnčekov a podobne.

Čítať ďalej