Fofogaléria

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

23. jún, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Aj v našej zatiaľ pár dni ešte filiálnou obcou farnosti Prešov-Nižná Šebastová, bola eucharistická procesia v obci z najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Dva oltáriky boli prichystané aj v ružencovej záhrade. A to pri centrálnej soche Panny Márie a pri novom obraze sv. otca Jana Pavla II.  

Pútnici z vojenskej farnosti z Michaloviec

20. jún, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Pútnici z vojenskej farnosti z Michaloviec

Dňa 19.6.2019 sme v ružencovej záhrade privítali pútnikov z vojenskej farnosti z Michaloviec, kaplnka sv. Michala Archanjela. Spoločne s pánom kaplánom sa pomodlili posvätný ruženec formou večeradla.  

Sv.otec Ján Pavol II.

18. jún, 2019Fofogaléria, InformácieKomentáre vypnuté na Sv.otec Ján Pavol II.

Sv.otec Ján Pavol II. veľký ctiteľ Panny Márie a modlitby posvätného ruženca je odo dňa 18.6.2019 viditeľne prítomný v ružencovej záhrade na obraze, ktorý je umiestnený na kamennom múre v kaplnke. Tešíme sa z jeho prítomnosti.   

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Michala z Kendic

1. jún, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Michala z Kendic

Dňa 30.5.2019 na sviatok Nanebovzatia Pána putovali do ružencovej záhrady žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Michala z Kendic. Sprevádzali ich učiteľky a správca farnosti. Privítalo ich upršané májové počasie. Z tohoto dôvodu aj modlitbu posvätného ruženca si vykonali v kostole.

Prvoprijimajúce deti z farnosti Dubovica

29. máj, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Prvoprijimajúce deti z farnosti Dubovica

Dňa 28.5.2019 sme v ružencovej záhrade privítali prvoprijimajúce deti z farnosti Dubovica. Sprevádzali ich rodičia, učiteľky a správca  farnosti. Spoločne sa pomodlili posvätný ruženec v ružencovej záhrade a následne pokračovala svätá omša, ktorú celebroval prítomný správca farnosti.

   

Pútnici z denného stacionára z Ľubotic

23. máj, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Pútnici z denného stacionára z Ľubotic

23. 5. ružencovú záhradu navštívili klienti denného stacionára z Ľubotic. Kráľovnú mája Pannu Máriu si uctili modlitbou posvätného ruženca, následne si vykonali májovú pobožnosť po ktorej pokračovala sv.omša, ktorú slávil náš ešte súčasný pán kaplán. 

Pútnici z farnosti BIJACOVCE

11. máj, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Pútnici z farnosti BIJACOVCE

V tomto mariánskom mesiaci  máji v sobotu 11.5.2019 sme v ružencovej záhrade privítali pútnikov z farnosti BIJACOVCE. ktorí prišli pozdraviť našu nebeskú Matku Pannu Máriu modlitbou posvätného ruženca a slávením sv. omše.

Pútnici z Bardejova

1. máj, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Pútnici z Bardejova

Dňa  29.4. a 30.4.2019 navštívili ružencovú záhradu deti z Cirkevnej spojenej školy sv. Egídia z Bardejova.

Pútnici z RADOSTI – Centrum sociálnych služieb

10. apríl, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Pútnici z RADOSTI – Centrum sociálnych služieb

Dňa 10.4.2019 navštívila ružencovú záhradu a náš kostol malá skupinka klientov z RADOSTI – Centrum sociálnych služieb v Prešove.

Pútnici z farnosti ORAVSKÁ POLHORA

5. marec, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Pútnici z farnosti ORAVSKÁ POLHORA

Dňa 5. 3. 2019 sme v Ružencovej záhrade privítali prvých pútnikov v tomto roku a na túto dobu ich uvítalo aj pekné, slnečné počasie. Boli to členovia Ružencového bratstva z farnosti ORAVSKÁ POLHORA (okres Námestovo, Žilinský kraj).
Pútnikov sprevádzal dominikánsky kňaz, Martin Kolivoška. Pred sv. omšou sa pomodlili bolestný svätý ruženec, nasledovala sv. omša ktorú celebroval spomenutý brat Martin. V kázni povzbudil prítomných ruženčiarov k vytrvalej modlitbe, najmä k dennej modlitbe posvätného ruženca v rodine, navrhol aspoň jeden desiatok spoločne. Nemali by sme sa vyhovárať, že nemáme čas na modlitbu, lebo čas darovaný v modlitbe Bohu a Jeho Matke Márii, nám Boh určite vynahradí. Brat Martin tiež spomenul, že nasledujúci deň je popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia a čas pokánia – preto by sme mali tieto dni využiť na osobnú premenu.