ÚDRŽBA RUŽENCOVEJ ZÁHRADY

Každé ročné obdobie má svoje čaro. V lete je to krása kvitnúcich kvetov, teplé slnečné počasie, čas dovoleniek, pre žiakov a študentov obdobie prázdnin.

S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko okolo nás. Listy stromov najprv menia farbu, zo zelenej na žltú, oranžovú, vynikajú krásou pestrofarebných farieb. Nakoniec padajú na zem a vytvoria pekný koberec. To všetko sa udeje aj v našej vyšnošebastovskej Ružencovej záhrade. Zo slnečného počasia sa vytvorí chladnejšie a príde iné, nemenej pekné obdobie roka. Kvety, o ktoré sme sa v lete s láskou starali a polievali, sa pomaly menia a strácajú svoju krásu. Pravidelná opatera Ružencovej záhrady je prejavom našej úcty k nebeskej Matke Panne Márii a oslavou Trojjediného Boha.

Zmena ročného obdobia znamená, že je potrebné urobiť sezónnu údržbu, takže prednedávnom nastal čas, keď sme sa znova vo väčšom počte stretli na brigáde. S ochotou sa zapojili členky miestneho Ružencového bratstva. Navyše Obecný úrad poskytol vlečku na odpad, ktorý tiež zaviezol na určené miesto. Počas brigády sme robili typické sezónne práce ako je vytrhávanie buriny okolo kvetov a okopávanie okolo nich, vyrezávanie uschnutých či nalomených časti z kríkov a kvetov, kosenie a hrabanie trávnika, polievanie stromov a kvetov, čistenie dlažby a lavičiek či zber odpadkov.

Aj napriek chladnejšiemu počasiu Panna Mária so Svojim Synom je stále prítomná na tomto posvätnom mieste. S láskou privíta náhodných pútnikov aj v tomto čase, ktorí podľa informácii odchádzajú s vnútorným pokojom.