SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, 15. SEPTEMBRA 2023

Trojfarská púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska dňa 15. 9. 2023 sa začala príchodom pútnikov - mariánskych ctiteľov, ktorí sa rozhodli vykročiť zo svojho pohodlia a putovať do Ružencovej záhrady v procesii peši.

Organizátorom tejto púte bol správca farnosti z Nižnej Šebastovej. Účastníčkou bola aj speváčka mariánskych piesni pani Hanka Servická.

Posilou na ceste im bola určite Matka Božia, ktorá s nimi putovala v kópii zázračného Milostivého obrazu, ktorého originál je v farskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária v Prešove - Nižnej Šebastovej. Milostivý obraz Matky Božej, s ktorým putovali pútnici z Nižnej Šebastovej bol počas sv. omše umiestnení vedľa oltára. V krátkosti o jeho histórii: keď v roku 1644 protestantské vojsko vtrhlo do kláštora rabovali všetko, pochytali rehoľníkov a vtrhli aj do kostola, ničili oltáre, obrazy aj sochy. Keď dokončili dielo skazy jeden z vojakov zistil, že je tam ešte nedotknutý obraz Matky Božej. Vystrelil naň, avšak guľka sa odrazila a zabila bohorúhača. Jeho bezmocný druh vystrelil na obraz a pri úteku z kostola padol mŕtvy. Na obraze sú doposiaľ viditeľné stopy po guľkách. (Zdalo by sa, ako-keby Matka Božia nižnošebastovská prišla na návštevu k vyšnošebastovskej, no my vieme, že Matka Božia je ta istá na každom mariánskom pútnickom mieste kdekoľvek na svete.)

Pre pútnikov z Ľubotíc a Nižnej Šebastovej bol zabezpečený aj autobus. Do záhrady putovali aj veriaci z našej filiálky z Podhradíka.

Slávnosť začala spevom mariánskej piesne „Tmavočervená ruža, kvitne na Golgote,“ ktorú spievala pani Servická. Nasledovala spoločná modlitba bolestného posvätného ruženca.

Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol náš bývalý kaplán Martin Tuleja a koncelebrovali mu prítomní kňazi. V úvode sv. omše prítomných kňazov a pútnikov privítal náš pán farár Marián Gurský. V homílii kaplán Martin sa prihovoril k prítomným slovami, že zišli sme sa tu, aby sme dnes oslávili našu patrónku Sedembolestnú Pannu Máriu. Naši predkovia si Ju vyvolili za patrónku preto, že svojimi bolesťami bola blízko nášmu národu. Prosili Ju, aby ich ochraňovala. Panna Mária je tá, ktorá otvára svoje srdce Bohu. Prijala Boží plán v Jej živote. Boh je tým, ktorý sa nám dáva. On nám nedáva niečo On nám dáva seba. Panna Mária verila Bohu. Mala s nim vzťah ešte predtým ako ju navštívil Gabriel Archanjel. Ak v modlitbe prosíme Boha, aby nám pomohol v našich ťažkostiach, nemáme Bohu povedať ako to má urobiť. Panna Mária putovala všade so svojim Synom až pod kríž.

Po záverečnom požehnaní pre pútnikov bolo pripravené sladké občerstvenie.