SVÄTOKATARÍNSKY ODPUST & PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY

V nedeľu 26. novembra 2023 sme v našej farnosti vo Vyšnej Šebastovej slávili odpustovú slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej.

Hlavným celebrantom bol náš bývalý kaplán vdp. Lukáš Durkaj, koncelebroval náš pán farár vdp. Marián Gurský. Keďže táto nedeľa bola zároveň nedeľou „Nášho Pána Ježiša Krista Kráľa neba i zeme“ v homílii pán kaplán našu svätú Katarínu pripomenul, že aj napriek tomu, že bola veľmi pekná a múdra položila život za svojho Kráľa. Taktiež spomínal na roky, keď pôsobil v našej bývalej farnosti ako kaplán.

V pondelok 27. novembra sme pokračovali ďalšou udalosťou. Slávili sme svätú omšu k sviatku Panny Márie Zázračnej medaily, svätú omšu celebroval náš pán farár, vdp. Marián Gurský. Panna Mária darovala svetu medailu, udialo sa to počas Jej zjavení, ktoré mala sv. Kataríne Labouré v roku 1830. Tá bola v tom čase seminárska sestra (novicka) Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Panna Mária prosila sv. Katarínu, aby dala predmetnú medailu zhotoviť a sľúbila mimoriadne milosti tým, ktorí ju budú nosiť. Od chvíle, keď sa medaila začala raziť, udialo sa množstvo zázrakov, uzdravení a obrátení, preto ju ľud nazval „zázračná medaila.“ Na medaile je povzdych „Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“