RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

V utorok, 10. októbra 2023 sa konala už tradičná púť ruženčiarov do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, aby si uctili Pannu Máriu Ružencovú. Priestory Ružencovej záhrady sa postupne zaplnili, tak ako prichádzali organizované skupiny v autobusoch aj jednotlivo, z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, na púť prišlo odhadom cez 1000 pútnikov. Bola pre nich zabezpečená spovedná služba. Vzhľadom na chladnejšie počasie bolo pre pripravené aj teplé občerstvenie ako čaj, káva ba i zákusky.

Program začal spevom mariánskych piesní, ktoré spievala speváčka pani Hanka Servická. Pred modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu prítomných pútnikov privítal správca farnosti Mgr. Marián Gurský. Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15-tej hodine sa predmodlievali sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. Následne bola modlitba posvätného ruženca, ktorú viedol fr. Matej Šulík, OP, promótor pre ruženec na Slovensku.

Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou o 16-tej hodine. Hlavným celebrantom bol spomínaný fr. Matej Šulík, celoslovenský promótor pre ruženec. Koncelebrovali prítomní kňazi. V úvode sv. omše fr. Matej pripomenul, že všetci sme sa tu zišli, ako Jej verné deti pri svojej matke, ako verní ctitelia Nebeskej Matky, Panny Márie. V homílii fr. Matej poukázal na múdrosť Panny Márie, ktorú čerpala tridsať rokov spoločného života so svojim Synom v Nazarete. Ježiš sa jednou rukou držal Nebeského otca a druhou rukou svojej matky Panny Márie. Aj ona mala poklad múdrosti, ktorú čerpala od svojho Stvoriteľa. Bola naplnená láskou a pokojom, ktorú s radosťou rozdáva aj v dnešných časoch. Modliť sa ruženec znamená učiť sa pozerať na tento svet Božími očami. Dnešný svet nechce Boha, ale Boh chce nás. Boh nám dáva Máriu za Matku, pretože nám dôveruje.

Po záverečnom požehnaní a poďakovaní sme sa posilnení a povzbudení rozišli domov k svojim rodinám.