NÁVŠTEVA GENERÁLNEHO PROMÓTORA LAWRENCE LEWA V KOŠICIACH

V sobotu 18. mája 2024 členovia nášho Ružencového bratstva z farnosti Vyšná Šebastová pri kostole sv. Kataríny Alexandrijskej, spolu s členmi Ružencového bratstva z farnosti Nižná Šebastová pri kostole Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária a s členmi Ružencového bratstva z farnosti Ľubotice pri kostole Narodenia Panny Márie (predtým tieto tri farnosti tvorili jednu farnosť, konkrétne farnosť Nižná Šebastová) sa spoločne zúčastnili jednej mimoriadne udalosti v Košiciach. Konkrétne sme sa zúčastnili stretnutia členov Ružencových bratstiev pri príležitosti 30. výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach, ktoré sa konalo v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach. Táto udalosť bola o to významnejšia, že počas nej bola korunovácia sochy Ružencovej Panny Márie, možnosť uctenia si relikviára bl. Pauliny Jaricotovej. Navyše tejto udalosti sa zúčastnil generálny promótor pre ruženec, fráter Lawrence Lew, OP.

Stretnutie sa uskutočnilo a prebiehalo podľa vopred pripraveného programu. Po privítaní všetkých pútnikov, ktorí sa zúčastnili v hojnom počte, jednotlivo alebo organizovane, sa k ruženčiarom prihovoril promótor pre ruženec na Slovensku fráter Matej Šulík OP.

Potom nasledoval príhovor, ktorý každý očakával, príhovor generálneho promótora pre ruženec, frátra Lawrenca Lewa, OP. V príhovore fr. Lew pripomenul, že modliť sa ruženec znamená šíriť evanjelium. Po rokoch modlitby posvätného ruženca sa nám zdá, že sme bližšie k Bohu. Môže sa stať, že pri modlitbe sme aj roztržití, ale to je v poriadku, lebo sme len telesné bytosti. Fráter Lew uviedol, že modliť sa dobre, znamená meditovať. Tajomstvo, ktoré sa modlím máme pred očami, a to aj cez posvätné obrazy. Ruženec sa máme vždy modliť s láskou k Panne Márii. Centrom modlitby ruženca je Ježiš Kristus a spása, ktorú nám priniesol na kríži, lebo Ježiš sa stal človekom, aby nás mohol zachrániť. A čo sa Panny Márie týka, tak tá je Matkou vykúpených.

Slávnostnú svätú omšu celebroval fráter Damián Mačura OP, provinciál Rehole kazateľov na Slovensku s prítomnými kňazmi. V tomto kostole sa nachádza socha Panny Márie, ktorú v roku 2003 vytvoril Ján Lesňák. Frátri dominikáni sa rozhodli uctiť túto sochu a dali vytvoriť korunu, ktorou bola Panna Mária korunovaná. Udialo sa po práve počas sobotňajšej slávnostnej svätej omše, na ktorej bol prítomný generálny promótor pre ruženec, fráter Lawrence Law.

Milostiplnou udalosťou tohto stretnutia bola možnosť uctiť si relikviár blahoslavenej Paulíny Jaricotovej. Paulína Marie Jaricot sa narodila 22. júla 1799 v Lyone, vo Francúzsku a zomrela 9. januára 1862 tiež v Lyone, bola členka tretieho rádu sv. Dominika, zakladateľka Spoločenstva živého ruženca a zakladateľka Spoločnosti pre šírenie viery (neskôr začlenených do Pápežských misijných diel). Ruženčiari oceňujú Paulinu Jaricot pre jej šírenie modlitby ruženca a založenie „Spoločenstva živého ruženca,“ ktoré vzniklo 8. decembra 1826 vo francúzskom Lyone a cirkevné schválenie získalo vo februári 1827. Hodno spomenúť, že v čase keď P. Jaricot zomrela, v Živom ruženci bolo organizovaných vyše 2,25 milióna Francúzov. Paulína Jaricotová bola vyhlásená za blahoslavenú 22. mája 2022.

Po svätej omši nasledovalo agapé. Ďakujeme bratom dominikánom a frátrovi Lawrencovi Lewovi, generálnemu promótorovi pre ruženec za krásny duchovný zážitok. Sme vďační za požehnania, milosti a dary Ducha svätého získané počas tejto udalosti.