FARNOSŤ SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

V sobotu, 21. októbra 2023 sme vo vyšnošebastovskej Ružencovej záhrade privítali ešte jednu skupinu pútnikov – bola to skupina deti, ktoré sa chystajú na prvé sväté prijímanie. Konkrétne boli z farnosti Svätých košických mučeníkov. Sprevádzal ich kaplán farnosti a animátori, ktorí deti pripravujú na prijatie sviatosti.

V našom farskom kostole pán kaplán pre prítomných slúžil aj svätú omšu.

Veríme, že naša Ružencová záhrada ich povzbudila do cnostného života a pomohla im sprítomniť Pannu Máriu a Ježiša Krista, ktorého už čoskoro príjmu vo sviatosti.