BRIGADA BIRMOVANCOV

Mládež z našej farnosti sa v tomto čase chystá na prijatie sviatosti birmovania. Ich hlavnou prípravou je ovládanie katolíckeho učenia (to jest Biblie a Katechizmu) a duchovná príprava (to jest účasť na svätých omšiach, premáhanie hriešnosti a budovanie cností). Okrem toho sme im navrhli vykonanie niečoho prospešného pre farnosť, konkrétne sme ich požiadali o pomoc v Ružencovej záhrade, ktorá sa nachádza hneď vedľa farského kostola. Zámer prešiel do činov a birmovanci mali brigádu v stredu, 8. mája 2024, keď bol štátny sviatok. Počas brigády strihali živý plot, sadili kvety, zametali chodníky, čistili potok, hrabali trávnik, okopávali kríky a podobné práce. Birmovanci spoločne s ruženčiarkami sa snažili spríjemniť prostredie, kde prichádzajú mnohí mariánski ctitelia, aby Matke Božej predniesli svoje starosti aj radosti všedného života. Ďakujeme všetkým birmovancom za pomoc a vyprosujeme im požehnanie od Nebeskej Matky a Jej Syna.