2. apríl, 2023Nezaradené Komentáre vypnuté na ŽIVÁ KRÍŽOVÁ CESTA V RUŽENCOVEJ ZÁHRADE

V Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov uskutočnila hraná krížová cesta. Menovite sa konala na Palmovú (Kvetnú) nedeľu, 2. apríla 2023 od 2-hej hodiny popoludní. Živú krížovú cestu predviedli žiaci z neďalekej Základnej školy v Ľuboticiach, ktorú navštevujú aj naše deti a nacvičili ju pod vedením pani učiteľky, Mgr. Martiny Baňasovej. Divákmi boli nie len vyšnošebastovčania, ale aj veriaci zo širšieho okolia. Bolo to dobré, kvalitné spracovanie, žiaci-herci ukázali, že rozumejú deju, prežívali ho a aj oni trpeli s Ježišom, jeho matkou a učeníkmi. Jednotlivé udalosti predvádzali tak precítene a autenticky, že chvíľami mnohým ľuďom sa do očí tisli slzy…

Sme vďační deťom, mladým hercom a pani učiteľke Martine Baňasovej za naštudovanie a predvedenie Živej krížovej cesty; nie len vďaka počutiu ale aj vďaka videniu Poslednej cesty Nášho Pána sme mali možnosť hlbšie pochopiť čo všetko Ježiš Kristus si vytrpel pre našu záchranu a vykúpenie našich necnostných duší!