20. november, 2022Nezaradené Komentáre vypnuté na SVÄTOKATARÍNSKY ODPUST

V nedeľu, 20. novembra 2022 sme v našej farnosti mali každoročnú odpustovú slávnosť. Uskutočnil sa k patrónke našej farnosti a patrónke nášho kostola, teda ku svätej Kataríne Alexandrijskej, panne a mučenici. Táto slávnosť sa skoro každoročne dopĺňa s nedeľou Krista Kráľa. Celebrantom a zároveň aj kazateľom pri slávení odpustovej svätej omše bol rodák z našej farnosti, hneď zo susednej obce Podhradík, don Peter Varga, rehoľný kňaz-salezián, pôsobiaci v Poštárke v Bardejove. Koncelebroval náš pán farár, Marián Gurský.Niekoľko dní neskôr, v piatok 25. novembra 2022, keď v cirkevnom kalendári má sviatok svätá Katarína Alexandrijská, sme mali opäť svätú omšu na jej pamiatku. Po jej skončení nasledovala moderovaná adorácia so spevmi z Taizé. Spoločnú modlitbu viedol náš správca farnosti a pobožnosť spevom obohatili členovia vyšnošebastovského farského speváckeho zboru.