9. november, 2022Nezaradené Komentáre vypnuté na PRÁCA A PAMÄTNÝ STROM V RUŽENCOVEJ ZÁHRADE

Vo vyšnošebastovskej Ružencovej záhrade práce a aktivity pokračovali aj v tomto roku. Snažíme sa zveľaďovať a vytvárať príjemné prostredie na modlitbu na tomto posvätnom mieste pre pútnikov a všetkých, ktorí prichádzajú k Matke Božej s prosbou o príhovor a orodovanie u Jej Syna Ježiša. Vieme, že oni s veľkou dôverou prednášajú Panne Márii svoje ťažkosti, ale aj radosti a taktiež ďakujú za milosti, ktoré na Jej príhovor obsiahli. V uplynulých dňoch sme pokračovali s prácami na základe projektu ktorý vypracoval náš architekt, Ing. Sitarčík. Konkrétne je to stavba chodníka, ktorý spája Ružencovú záhradu s priestorom za potokom, kde je kaplnka s obrazom sv. otca Jána Pavla II. Takto by mal vzniknúť uzavretý okruh, ktorý spája obidve strany, aj keď zatiaľ nemáme mostík cez potok.V prostriedku chodníka je kruh v ktorom je zasadený pamätný strom, menovite mladý dub. Je to pamätný strom, keďže bol zasadený tohto roku pri príležitosti 750. výročia prvej zmienky o našej obci. Dub bol vysadený v spolupráci s Obecným úradom a jeho úlohou je nie len okrášliť našu Záhradu, ale aj je pripomínať budúcim generáciám toto výročie. V tomto kruhu je lavička, kde sa dá posedieť, oddýchnuť si s pohľadom na centrálnu sochu Panny Márie držiacu malého Ježiša.Ďakujeme všetkým za akúkoľvek pomoc pri Ružencovej záhrade, teda ďakujeme za modlitby, slová uznania, prácu, rady, vecné a finančné dary.Všetky práce, ktoré sú vykonávané v Ružencovej záhrade, sú konané s láskou a úctou k Matke Božej a na slávu Trojjediného Boha!