23. október, 2022Nezaradené Komentáre vypnuté na Pútnici z farnosti PREŠOV-SOLIVAR

Nedeľa, 23. október 2022 bol deň, keď do Záhrady zavítali pútnici z farnosti PREŠOV-SOLIVAR. Boli to deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie, doprevádzali ich rodičia a solivarský pán kaplán. Spolu sa pomodlili ruženec a tiež zaspievali náboženské piesne. Obe strany môžu byť šťastné: na jednej strane deti a ich rodičia získali milosti, pomoc do života a požehnanie, na druhej strane Panna Mária a Ježiš Kristus boli potešení, že aj ďalšia generácia im prejavuje úctu.