22. október, 2022Nezaradené Komentáre vypnuté na Pútnici z farnosti NOVÁ ĽUBOVŇA

22. októbra tohto roku, v sobotu do našej Záhrady a Kostola zavítali pútnici z farnosti NOVÁ ĽUBOVŇA, duchovne ich sprevádzal kaplán ich farnosti. Program ich návštevy najprv tvorila modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Potom to bolo uctenie si relikvií blahoslaveného Bartolomeja Longa (1841–1926) a svätej Márie Goretti (1890–1902), ktoré opatrujeme v našom farskom kostole. Obec Nová Ľubovňa sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa, prvá písomná zmienka o obci je z roku 1308. K 31. decembru 2021 mala obec 3012 obyvateľov; ich vekový priemer bol 37,16 rokov. Od centra obce len 3,5 kilometra vzdušnou čiarou sa nachádzajú Ľubovnianské kúpele. V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol sv. Jána Evanjelistu, pôvodne to bola ranogotická jednoloďová stavba datovaná okolo roku 1300, neskôr upravená v rokoch 1615 a 1857, následne niekoľkokrát obnovená. Správcom novoľubovnianskej farnosti sv. Jána Evanjelistu je vdp. Marián Katrenčík, kaplánom je vdp. Pavol Krokus. Pôsobí tam Ružencové bratstvo (dvanásť ruží) a Združenie zázračnej medaily (tri skupiny).