12. október, 2022Nezaradené Komentáre vypnuté na ŠKOLÁCI Z RADATÍC

Deň po slávnosti Ružencovej Panny, konkrétne v stredu 12. októbra 2022 sme v našej Záhrade mali ďalších pútnikov, tento krát mladšiu generáciu. Menovite to boli žiaci a učitelia zo ZÁKLADNEJ CIRKEVNEJ ŠKOLY SV. MARTINA Z RADATÍC. Návštevníci-pútnici svoj program začali slávením svätej omše, ktorá sa konala v priľahlom farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej a ktorú celebroval správca ich farnosti. Po svätej omši sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi pomodlili posvätný ruženec v Ružencovej záhrade, rovnako sa tam poprechádzali a neformálne sa oboznámili so Záhradou. Potom telesne, duševne i duchovne posilnení a s novými zážitkami sa radatickí školáci a ich učitelia vrátili autobusmi domov. Táto škola bola založená v roku 2001, slávnostne ju otvoril a posvätil košický arcibiskup Alojz Tkáč. Škola má všetkých deväť ročníkov, každý po jednej triede. Prvou riaditeľkou školy bola Matilda Palčíková, súčasným riaditeľom je Ondrej Jurašek. Obec Radatice vznikla zlúčením obcí Meretice a Radačov a má okolo 780 obyvateľov. V obci je aj materská škola, obecná knižnica a klub dôchodcov. Je to farská obec; farský kostol je zasvätený sv. Martinovi z Tours, pochádza z roku 1630, pôvodne bol gotický, neskôr upravený; ďalší kostol je zasvätený sv. Imrichovi a pochádza z pred roku 1332; tiež je tam jedna kaplnka zasvätená Ružencovej Panne Márii. Súčasným správcom farnosti je Marek Hospodár. Z obce pochádza minimálne päť kňazov a minimálne šestnásť rehoľných sestier.