19. august, 2022Nezaradené Komentáre vypnuté na Nanebovzatie Panny Márie (2022)

V pondelok, 15. 8. 2022 sme svätou omšou o 18.30 hodine v Ružencovej záhrade slávili sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou svätej omše bolo aj tradičné požehnanie kvetov a bylín.V homílii duchovný otec a zároveň správca farnosti poukázal na Pannu Máriu, ako služobnicu Pána, ktorá žila v tichosti, poslušnosti a pokore pri plnení Božej vôle. Aj my by sme sa mali zamyslieť nad svojim životom a nasledovať vzor Panny Márie. Opakom pokory je pýcha, ktorá nás často krát zvádza na domýšľanie o svojej dokonalosti.K celkovej atmosfére počas svätých omší v Ružencovej záhrade v priebehu troch dní prispelo aj pekné počasie.Bohu vďaka za duchovné obohatenie zo slávnosti a všetkým prítomným za účasť.