9. august, 2022Nezaradené Komentáre vypnuté na 12. výročie posviacky Ružencovej záhrady

Je to už tucet rokov – áno, presne dvanásť – čo naša Záhrada bola posvätená košickým emeritným arcibiskupom, Msgr. Alojzom Tkáčom, bolo to v nedeľu, 8. augusta 2010. V pondelok 8. augusta 2022 sme si túto udalosť pripomenuli svätou omšou v našej milovanej Ružencovej záhrade, slúžil ju náš správca farnosti, otec Marián Gurský. Ďakujeme mu za peknú kázeň, spevokolu za pekný hudobný doprovod, pánovi kostolníkovi ďakujeme za prípravu miesta a ruženčiarkám za kvetinovú výzdobu. No hlavne z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí za zaslúžili o toto miesto a celých dvanásť rokov ho udržiavajú živé a posvätné.

Ružencová záhrada vznikla z nábožnosti nášho ľudu a jeho mariánskej úcty. Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem o rozjímanie nad udalosťami Ježišovho života prostredníctvom ružencových tajomstiev, a tak posilňovať vieru nielen farníkov, ale všetkých, ktorí do Vyšnej Šebastovej budú putovať. Ruženec má v tajomstvách zhutnený Ježišov život a jeho posolstvo. Mali by sme sa ho modliť každý deň, aby sme mali jeho posolstvo a jeho život, ktorý bol zavŕšený vzkriesením, stále pred svojimi očami. Vidíme a cítime, že ruženec mocne spája nebo so zemou. Pre všetkých kresťanov je Božia Matka hodnou úcty a lásky. Toto sa snažíme prejavovať, modliť sa a čerpať duchovnú silu k svätosti života. Naša vyšnošebastovská Ružencová záhrada je sakrálnym priestorom a je potrebne ju chápať ako miesto, ktoré slúži na prehĺbenie kresťanskej zbožnosti a mariánskej úcty. Do nej je možné vstúpiť v ktoromkoľvek čase a v ktoromkoľvek ročnom období.