Nanebovzatie Panny Márie (2022)

19. august, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Nanebovzatie Panny Márie (2022)

V pondelok, 15. 8. 2022 sme svätou omšou o 18.30 hodine v Ružencovej záhrade slávili sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou svätej omše bolo aj tradičné požehnanie kvetov a bylín.V homílii duchovný otec a zároveň správca farnosti poukázal na Pannu Máriu, ako služobnicu Pána, ktorá žila v tichosti, poslušnosti a pokore pri plnení Božej vôle. Aj my by sme sa mali zamyslieť nad svojim životom a nasledovať vzor Panny Márie. Opakom pokory je pýcha, ktorá nás často krát zvádza na domýšľanie o svojej dokonalosti.K celkovej atmosfére počas svätých omší v Ružencovej záhrade v priebehu troch dní prispelo aj pekné počasie.Bohu vďaka za duchovné obohatenie zo slávnosti a všetkým prítomným za účasť.

Pútnici z DOMU CHARITAS SV. JÁNA BOSCA ZO SPIŠSKÉHO PODHRADIA

18. august, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na Pútnici z DOMU CHARITAS SV. JÁNA BOSCA ZO SPIŠSKÉHO PODHRADIA

V štvrtok, 18. augusta 2022 sme v Ružencovej záhrade privítali malú skupinku pútnikov z DOMU CHARITAS SV. JÁNA BOSCA ZO SPIŠSKÉHO PODHRADIA. Dom slúži pre účely sprevádzania starých a chorých kňazov, cirkevných zamestnancov a ostatných ťažko chorých ľudí z mesta a okolia. Aj oni prišli pozdraviť Pannu Máriu, poďakovať za všetko, čo na príhovor Matky Božej obsiahli počas svojho života a vyprosiť potrebné milosti pre seba a všetkých, ktorí im s láskou slúžia. Ďakujeme za príjemné chvíle strávené vo vašej prítomnosti.

12. výročie posviacky Ružencovej záhrady

9. august, 2022NezaradenéKomentáre vypnuté na 12. výročie posviacky Ružencovej záhrady

Je to už tucet rokov – áno, presne dvanásť – čo naša Záhrada bola posvätená košickým emeritným arcibiskupom, Msgr. Alojzom Tkáčom, bolo to v nedeľu, 8. augusta 2010. V pondelok 8. augusta 2022 sme si túto udalosť pripomenuli svätou omšou v našej milovanej Ružencovej záhrade, slúžil ju náš správca farnosti, otec Marián Gurský. Ďakujeme mu za peknú kázeň, spevokolu za pekný hudobný doprovod, pánovi kostolníkovi ďakujeme za prípravu miesta a ruženčiarkám za kvetinovú výzdobu. No hlavne z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí za zaslúžili o toto miesto a celých dvanásť rokov ho udržiavajú živé a posvätné.

Ružencová záhrada vznikla z nábožnosti nášho ľudu a jeho mariánskej úcty. Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem o rozjímanie nad udalosťami Ježišovho života prostredníctvom ružencových tajomstiev, a tak posilňovať vieru nielen farníkov, ale všetkých, ktorí do Vyšnej Šebastovej budú putovať. Ruženec má v tajomstvách zhutnený Ježišov život a jeho posolstvo. Mali by sme sa ho modliť každý deň, aby sme mali jeho posolstvo a jeho život, ktorý bol zavŕšený vzkriesením, stále pred svojimi očami. Vidíme a cítime, že ruženec mocne spája nebo so zemou. Pre všetkých kresťanov je Božia Matka hodnou úcty a lásky. Toto sa snažíme prejavovať, modliť sa a čerpať duchovnú silu k svätosti života. Naša vyšnošebastovská Ružencová záhrada je sakrálnym priestorom a je potrebne ju chápať ako miesto, ktoré slúži na prehĺbenie kresťanskej zbožnosti a mariánskej úcty. Do nej je možné vstúpiť v ktoromkoľvek čase a v ktoromkoľvek ročnom období.

Pútnici z BYSTRÉ

1. august, 2022Fofogaléria, OznamyKomentáre vypnuté na Pútnici z BYSTRÉ

Veriaci z farnosti Bystré spolu s ich správcom farnosti navštívili Ružencovú záhradu ostatnú sobotu popoludní, bolo to dňa 30. júla 2022. Mali to naplánované ako súčasť širšej mariánskej púte, lebo pred nami boli v Levoči. Svoj čas na modlitby a pobožnosti u nás si rozdelili medzi Ružencovú záhradu a Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej.