16. jún, 2022Nezaradené Komentáre vypnuté na BOŽIEHO TELA

„Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi“ (latinsky „Dies Sanctissimi Corporis et Sanguinis Domini Iesu Christi“) je prikázaný sviatok v Rímsko-katolíckej cirkvi. Skrátene a hovorovo sa nazýva „Božie Telo“ (latinsky „Corpus Christi,“ grécky „Αγια Δωρεα,“ čínsky „基督聖體聖血節“).Tento sviatok razantne pripomína, že v eucharistii, tj. v chlebe (v oblátke, v hostii) a víne používanom počas svätej omše je skutočne prítomný Ježiš Kristus. Inými slovami povedané, chlieb (hostia) a víno nie je iba akousi pripomienkou, vzdialeným symbolom tela a krvi Ježiša Krista, ale chlieb (hostia) je skutočným, reálnym Kristovým telom a víno je skutočnou, reálnou Kristovou krvou. Táto zmena z obyčajného chleba a vína na skutočné, reálne telo a krv Ježiša Krista sa deje počas sv. omše, pri premenení, nazývanej transsubstanciácia, prepodstatnenie. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum závisí od slávenia Veľkej noci. Konkrétne 50 dní po Veľkej noci je Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, hovorovo Turíce; potom nasleduje nedeľa kde sa slávi Najsvätejšia Trojica a nasledujúci štvrtok je práve Božie Telo. Slávnosť sa vonkajškovo vyznačuje liturgickým sprievodom mimo kostola. Počas sprievodu kňaz nesie monštranciu s prepodstatnenou hostiou, používa sa kadidlo, malé dievčatá pred sprievod sypú kvety, ľudia spievajú, niekedy kňaz ide pod baldachýnom a zvoní sa ručným zvoncom. Sprievod putuje po verejných priestranstvách kde sa urobili tzv. oltáriky, pri nich sa kňaz s prepodstatnenou hostiou zastavuje a vykonáva tam krátku pobožnosť. Týmto sa verejne a triumfálne deklaruje úcta k Ježišovmu Telu a Krvi a ich reálnej prítomnosti v chlebe (hostii) a víne. Na priloženej snímke môžete vidieť, ako sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vyzeral v našej vyšnošebastovskej Ružencovej záhrade tento štvrtok, 16. júna 2022.