21. august, 2020Nezaradené Komentáre vypnuté na Pútnici v ružencovej záhrade

Medzi prvých pútnikov, ktorí v tomto roku navštívili ružencovú záhradu  ako organizovaná skupina boli členovia spevokolu CANTINA CHRISTIANA z Krompách, ktorí modlitbou posvätného ruženca a krásnymi  mariánskymi piesňami MADONA a KRÁĽOVNÁ NEBIES urobili radosť určite Nebeskej Matke Panne Márii a jej Synovi. Svojim spevom potešili aj nás. Ďakujeme.