Pútnici z farnosti ORAVSKÁ POLHORA

5. marec, 2019FofogalériaKomentáre vypnuté na Pútnici z farnosti ORAVSKÁ POLHORA

Dňa 5. 3. 2019 sme v Ružencovej záhrade privítali prvých pútnikov v tomto roku a na túto dobu ich uvítalo aj pekné, slnečné počasie. Boli to členovia Ružencového bratstva z farnosti ORAVSKÁ POLHORA (okres Námestovo, Žilinský kraj).
Pútnikov sprevádzal dominikánsky kňaz, Martin Kolivoška. Pred sv. omšou sa pomodlili bolestný svätý ruženec, nasledovala sv. omša ktorú celebroval spomenutý brat Martin. V kázni povzbudil prítomných ruženčiarov k vytrvalej modlitbe, najmä k dennej modlitbe posvätného ruženca v rodine, navrhol aspoň jeden desiatok spoločne. Nemali by sme sa vyhovárať, že nemáme čas na modlitbu, lebo čas darovaný v modlitbe Bohu a Jeho Matke Márii, nám Boh určite vynahradí. Brat Martin tiež spomenul, že nasledujúci deň je popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia a čas pokánia – preto by sme mali tieto dni využiť na osobnú premenu.